5 helyzet a válás menetében, ahol segít a mediáció

Szerző: dr. Szilvássy Rita

MEDIÁCIÓ BLOG

Úgy tapasztalom, hogy egyre elterjedtebb módszer a mediáció, vagyis a közvetítés a házasság felbontása során. Működik a bírósági közvetítési rendszer, továbbá a gyermekvédelemben, a családsegítőkben is elérhetők a mediátorok. Az állami rendszertől független, úgynevezett piaci mediáció is egyre népszerűbb. Sokan nem is a válás kapcsán találkoznak ezzel a módszerrel, hanem más, esetleg gazdasági jellegű vitáik vagy munkaügyi kérdések kapcsán. Örömmel látom, hogy más területek szakemberei is ajánlják a mediációt, mint például pszichológusok, ügyvédek.

Nézzük meg részletesen, hogy milyen helyzetekben lehet hatékony eszköz a mediáció!

(Forrás: Pixabay.com)

Valóban a válás-e a megoldás a megromlott élethelyzetre?

Amikor a felek között a kommunikáció már igen nehézkesen működik, vagy már teljesen meg is szűnt, amikor érdemben nem tudják egymás véleményét már hónapok, esetleg évek óta, akkor először is vissza kell találniuk egymáshoz, hogy ki tudják mondani, hogy a válás az, mit szeretnének. Ehhez beszélniük kell. Egymással. Ehhez megfelelő közeget tud biztosítani a mediáció.

A „hogyan tovább?” kérdésének tisztázása, melyben a felek döntenek saját jövőjükről.

A közvetítés folyamatának koronája a mediációs megállapodás, melyben közösen, mindkét fél számára elfogadható tartalommal döntenek azokról a témákról, melyekről válás esetén dönteni kell a törvény szerint. Ezekről a kérdésekről egy bíróságon történő válás esetén bíró döntene – természetesen a felek meghallgatása után.​​

A válás procedúrájának lebonyolítása.

A válás tényét minden esetben a bíróság mondja ki. Abban az esetben is, amikor a felek mediációval válnak el. A különbség annyi, hogy amennyiben a válóperben lévő felek benyújtják a bíróságra az ügyvédi pecséttel ellátott mediációs megállapodást, úgy ezt (amennyiben jogilag helytálló, vagyis jóváhagyható), a bíróság, mint egyezséget jóváhagyja. Ez időben sokkal rövidebb folyamat.

A vagyonjogi kérdések.

A házasság felbontása vagyonjogi kérdéseket is maga után von. Amennyiben a felek egymással megállapodnak a vagyon megosztásával kapcsolatban, úgy nem szükséges a bíróság bevonása. Ez a megállapodás történhet szóban vagy írásban. Érdemes szem előtt tartani, hogy a megállapodás egyes elemei nek egyértelműnek és végrehajthatók kell lenniük. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a vagyonjogi kérdésekben és bírósághoz fordulnak, ilyenkor is eszköz lehet a mediáció abban, hogy a felek érdemben beszélni tudjanak egymással a vagyonjog megállapodás tartalmáról.

Ha nem működnek a mediációs megállapodásban/bírósági végzésben foglaltak.

Amennyiben nehézségek, félreértések, vannak az immáron elvált felek között a mediációs megállapodásban foglaltakkal kapcsolatosan, érdemes ismét felvenni a kapcsolatot a szakemberrel, hogy elejét vegyék a vitáknak, az egyre fokozódó hangulat elkerülésének. Fontos, hogy amennyiben bíróságon váltak el a felek, még mindig nyitott előttük a lehetőség, hogy mediátorhoz forduljanak és a továbbiakban nyugodtabban és hatékonyabban tudjanak kommunikálni egymással.

Olvasd el ezeket is

Szilvássy Rita válási mediáció

Ahány ház annyi válás

Minden válás másképpen zajlik. Egy szakember, aki szakmailag koordinálja a megegyezés folyamát nagymértékben megkönnyíti ezt nehéz életszakaszt.

megegyezés dr Szilvásy Rita

5 hozzáállás, ami gátolja a megegyezést

A saját viselkedéseddel gátat szabhatsz az egyezség létrejöttének. Figyelj ezekre!

ingatlan Mediáció

Egy ingatlan mediáció margójára: van-e egyáltalán „ügy”?

A mediáció alapkérdése: van-e ügy? Tökéletes példa egy ingatlan mediáció kapcsán.

Szilvássy Rita mediátor

A Te reakciód a Te felelősséged

Te azért felelsz, amit TE teszel TE mondasz. A többi a másik dolga.

továbblépés

Megakadályozhat egy mondat a továbblépésben?

Te lépnél tovább, de valami visszatart. Vársz valamire a másiktól. Meddig vársz?

Ne vágd rá, hogy az nem úgy van!

Párkapcsolatunkat nagymértékben befolyásolja …

Érzelmi tartalék

“Most készül a ragasztó” …

A hibát keresd ne a hibást!

Egy válsághelyzetben célravezetőbb a hibát keresni, mint vég …

Per helyett válaszd a mediációt!

A konfliktus életünk része – de a megoldás is rajtunk múlik. …