Bemutatkozás

Amennyiben az Ön életében is vannak konfliktusok, akkor ez annyit jelent, hogy Ön is ember, más emberek között él, kapcsolódik, mint mindenki más. Ez általános jelenség. A megoldási mintánk tesz minket egyedivé – és sikeressé vagy sikertelenné a kapcsolatok és konfliktusok világában.

A sikeres emberek nem azért sikeresek, mert nincsen nehézség az életükben, hanem azért, mert más a megoldási stratégiájuk és hajlandóak saját álláspotjukat felülvizsgálni és változtatni azon.

Aki a megoldást és ezzel együtt a változtatás lehetőségét kizárólag a külvilágban és a többi emberben keresi, az saját magát fosztja meg az előre lépéstől. Ilyenkor átadja az irányítást valaki másnak – párja, főnöke, kollegája, szomszédja – mivel a döntést és az aktív cselekvés rájuk bízza. Ha a saját kezébe veszi az irányítás lehetőségét – és ezzel együtt a felelősségét is – és többet nem fogja azt kérdezni saját magától: „hogyan jutottam idáig?”

A mediáció egy olyan terület, mely a vitavezetés, konfliktusmegoldás eszköztárát alkalmazza. A közvetítés egy problémamegoldó módszer és konfliktuskezelési mechanizmus, melyet számos kérdéskörben alkalmazni lehet, hogy gördülékenyebbek legyenek a családi, szomszédi, munkahelyi kapcsolataink vagy mindkét fél számára elfogadható egyezséggel tudjuk lezárni a jogvitákat. Ennek a szakterületnek az ismeretében a viták oroszlánrész sikerrel, vagyis megegyezéssel lezárható. Ön a saját szakmájához ért – én a kapcsolatokhoz, a konfliktusokhoz és a kommunikációhoz. Az ehhez szükséges szakmai ismereteket esszenciálisan alkalmazva a közös munka szolgálatába állítom.

 

A mediáció a saját döntés lehetőségét és ennek felelősségét nyújta azoknak, akik aktívan szeretnénk részt venni vitájuk megoldásában és lezárásában továbbá saját ügyük megoldásában nem egy külső személyre bízzák a döntést.

Szociálpedagógiai diplomám, jogászi és mediátori végzettségem, személyes életutam és önfejlődésem mind egy-egy kirakódarabjai annak, amit konfliktusmegoldás, a kapcsolatok méltó lezárása világában mediátori munkám során napi mint nap csinálok. Részekre, sőt alkotóelemeire bontok egy-egy helyzetet, hogy pontosan megvizsgálhassam, hogy melyik elemnek mi a jelentősége, mi a funkciója, át lehet-e helyezni a rendszerben, ha igen, akkor hova, van -e más jelentősége, mit is takar valójában. Így, a kirakó darabjainak pontos ismeretében a felek maguk rakják össze a számukra elfogadható megoldást. 

Munkám magva az a küldetés, hogy megmutassam: lehet másképp tekinteni a konfliktusra, másképpen tekinteni ezekben a helyzetekben saját magunkra és a másikra. Egy más típusú kommunikációval más szemszögből fogja látni a problémát – és ennek eredményeképpen fog elérni a megoldáshoz. Az Ön, személyre szóló megoldásához

Szolgáltatásaim listájával egy átfogó rendszerbe mutatom be azokat nagyobb területeket, melyeken a mediáció a leggyakrabban előfordul. Ez egyes szolgáltatások alatt olvasható kiemelt szolgáltatások pedig tovább konkretizálják a helyzeteket olyan esetkörökre, melyekkel egy-egy konkrét konfliktust a megegyezés irányába lehet vinni.

Természetesen vannak olyan, kiválóan mediálható esetek, melyek ezeken a kategóriákon túlmutatnak.

Amennyiben kérdése van, hívjon bizalommal!