Mediációs eljárás menete

Kapcsolatfelvétel a mediátorral

A vitában érintett felek felveszik a kapcsolatot a mediátorral. Ez történhet közös döntés szerint, illetve az egyik fél megkeresése alapján. A Közvetítői törvény engedélyezi, hogy a közvetítő egy alkalommal megkeresse a vitában érintett másik felelt és megkísérelje a vitába bevonni. Gyakori helyzet, hogy az egyik érintett megkeresi a mediátort és kér információt az eljárással kapcsolatosan, majd megkérdezi a másik felet, hogy hajlandó-e bekapcsolódni a folyamatba.

Mediációs találkozó

Az első találkozóra általában a felekkel négyszemközt kerül sor, de olyan is van, hogy  az érintettkel együtt, hármasban ülünk le először. Az első beszélgetés(ek) után kialakítunk egy ütemtervet a találkozóinkra nézve. Az ügy jellegétől és a vitában érintett felek hozzáállásától függően megbeszéljük, hogy hány találkozót tartunk külön-külön a felekkel, de akár el is lehet kezdeni a mediációt a felek együttes jelenlétében. A mediáció folyamat a legtöbb esetben 1-4 hónap közötti folyamat.

Egyezség létrehozása

A felek bemutatják a problémát a saját nézőpontjukból. Majd egy vezetett megbeszélés folyamán megismerik egymás álláspontját tisztán és érthetően. A vitavezetésnak köszönhetően érdemi kommunikációt folytatnak egymással. A mediátor érdemben nem vesz részt a vita megoldásában, hiszen a konfliktus az ügyfeleké, ők maguk ismerik a legjobban a helyzetet, így ők fogják tudni kialakítani a mindkét fél számára elfogadható megoldást is. Egy új, más minőségben.

Mediációs megállapodás

A mediációs megállapodás egy dokumentum, mely tartalmazza a vita megoldásának és lezárásának részleteit, illetve mindazt, amiben a felek megállapodnak. Ennek a dokumentumnak a létrehozásával zárul a közös munka. A felek aláírásukkal ismerik el, hogy a megállapodással egyetértenek és annak tartalmát önmagukra nézve kötelezőnek ismerik el. Ez egy magánszerződés, mely nem zárja ki a felek azon jogát, hogy a jövőben bírósághoz forduljanak.