Mediációs eljárás menete

A mediációs eljárás kezdete: kapcsolatfelvétel a mediátorral

A vitában érintett felek felveszik a kapcsolatot a mediátorral. Ez történhet közös döntés szerint, illetve az egyik fél megkeresése alapján. A Közvetítői törvény engedélyezi, hogy a közvetítő egy alkalommal megkeresse a vitában érintett másik felet és megkísérelje a vitába bevonni. Gyakori helyzet, hogy az egyik érintett megkeresi a mediátort és kér információt az eljárással kapcsolatosan, majd megkérdezi a másik felet, hogy hajlandó-e bekapcsolódni a folyamatba.

A mediációs eljárás érdemi része: mediációs találkozók

Az első találkozóra általában a felekkel négyszemközt kerül sor, de olyan is van, hogy  az érintettkel együtt, hármasban ülünk le először. Az első beszélgetés(ek) után kialakítunk egy ütemtervet a találkozóinkra nézve. Az ügy jellegétől és a vitában érintett felek hozzáállásától függően megbeszéljük, hogy hány találkozót tartunk külön-külön a felekkel, de akár el is lehet kezdeni a mediációt a felek együttes jelenlétében. A mediáció folyamat a legtöbb esetben 1- 4 hónap közötti folyamat.

A közvetítés csúcsa: az egyezség létrehozása

A felek bemutatják a problémát a saját nézőpontjukból. Majd egy vezetett beszélgetés folyamán megismerik egymás álláspontját is tisztán és érthetően. A vitavezetésnek köszönhetően érdemi kommunikációt folytatnak egymással. A mediátor érdemben nem vesz részt a vita megoldásában, hiszen a konfliktus az ügyfeleké, ők maguk ismerik a legjobban a helyzetet, így ők fogják tudni kialakítani megoldást is – egy új, más minőségben.

Lezárás, 4. lépés: a mediációs megállapodás

A mediációs megállapodás egy dokumentum, mely tartalmazza a vita megoldásának és lezárásának részleteit. A mediációs megállapodás tartalmazhat bármit, amiben a felek a konfliktusuk megoldásával kapcsolatban megállapodnak. A felek aláírásukkal ismerik el, hogy a megállapodással egyetértenek és annak tartalmát magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Ez egy, a felek közötti magánszerződés. Ez nem zárja ki a felek azon jogát, hogy a jövőben bírósághoz forduljanak. Ha mégis így alakul, a mediációs eljárás hatására  jellemzően békésebb nexus van a felek között.