PÁRBESZÉD
 EGYEZSÉG  
MEGOLDÁS

Válási mediáció

Válás ügyvéd nélkül, közös megegyezéssel.

Mediáció a párkapcsolatban

Egyetlen téma pontos tisztázása az egész kapcsolatra pozitívan hat.

Egyéni konfliktuskezelés

Önön múlik, hogy egy konfliktushelyzetben hogyan van jelen.

Mediáció a családban, kamasz mediáció

Nem találják a hangot? Nálam megbeszélhetik.

Mediáció az iskolában

Mutassuk meg a fiatal korosztálynak, hogy a megegyezés működik!

Mediáció a munkahelyen

A munkahelyi stressz nemcsak a munkát, hanem az azon kívüli életet is megkeseríti.

Mediáció öröklési ügyekben

Hagyatéki kérdések egyeztetése és békés lezárása.

Mediáció ingatlan ügyekben

Megegyezés a szomszéddal, vagy egyéb ingatlanjogi kérdésekben.

Mi a mediáció?

A mediáció egy alternatív konfliktusmegoldó eszköz

A mediátor viszonylag rövid, behatárolható időn belül – először külön-külön, majd együttesen – áttekinti a konfliktust az egymással vitában álló felek aktív közreműködésével. A mediátor vitavezetőként segít a feleknek, hogy kidolgozzanak egy olyan egyezséget, mellyel mindkét fél elégedett és elfogadhatónak tartja. Ezt írásban rögzítjük és a felek aláírásukkal magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Ez a mediációs megállapodás.

A mediáció folyamata alatt született megállapodás közös megegyezésen alapul. A dokumentum beadható a bíróságra abban az esetben, ha a felek jogvitájukat mégis hatósági úton szeretnék rendezni, illetve például a házasság felbontása vagy egyéb családjogi vita esetén. A mediáció igénybevételével egyik fél sem veszíti el azt a jogát, hogy a későbbiekben bírósághoz forduljon.

 

Válás ügyvéd nélkül, közös megegyezéssel

A mediáció egyre nagyobb teret kap a házasságok felbontásához kapcsolódó járulékos kérdések körében. Továbbá egyre elterjedtebb eszköz gazdasági vitákban, ingatlanügyekben, a szomszédjogi kérdések kapcsán, de a hatékonyan alkalmazható munkahelyi viták, családi, örökléssel kapcsolatos konfliktusok esetén is.

dr. Szilvássy Rita

mediátor
jogász,
szociálpedagógus

A mediáció a saját döntés lehetőségét és ennek felelősségét nyújta azoknak, akik aktívan szeretnénk részt venni vitájuk megoldásában. Mert saját ügyük megoldását nem egy külső személyre bízzák.

A mediátor által vezetett beszélgetésben érdemi kommunikációt folytatva, egymás szempontjait meghallgatva és figyelembe véve közösen állapodnak meg a felek abban, hogy miképpen zárják le a konfliktusukat. Válás esetén megállapodnak azokban a járulékos kérdésekben, melyeket a törvény a házasság felbontása esetén előír.

A közvetítői eljárás alkalmazási területe két nagy csoportba osztom. Az egyik esetben valamilyen törvényi előírás, ajánlás vagy folyamatban lévő bírósági ügy miatt keresik meg a mediátort – például öröklési vagy válási mediáció. A másik esetben semmilyen hivatalos háttere nincs a vitás helyzetnek, a felek önszántukból lépnek a békés megegyezés felé – például kamasz mediáció, vagy az iskolai mediáció bizonyos esetei.

 

dr. Szilvássy Rita

mediátor
jogász,
szociálpedagógus

Jó kérdések mentén körvonalazódnak a megoldási lehetőségek, melyekből egyezség alakítható ki Ön és vitapartnere között.

 

Egyedi megoldásokat alakítunk ki az általános családi, válási, munkahelyi, iskolai problémákra.

 

A mediáció eszköztárával én egy olyan közeget biztosítok, melyben az ügyfelek maguk alakítják ki a saját megoldásukat.

Lépések a megállapodás felé

Kapcsolatfelvétel a mediátorral

A vitában érintett felek felveszik a kapcsolatot a mediátorral. Ez történhet közös döntés szerint, illetve az egyik fél megkeresése alapján. A Közvetítői törvény engedélyezi, hogy a szakember egy alkalommal megkeresse a vitában érintett másik felet azzal a céllal, hogy megkísérelje a vitába bevonni. Gyakori helyzet, hogy az egyik érintett megkeresi a mediátort és kér információt az eljárással kapcsolatosan, majd megkérdezi a másik felet, hogy hajlandó-e bekapcsolódni a folyamatba.

Az első találkozóra általában a felekkel négyszemközt kerül sor, de olyan is van, hogy  az érintettekkel együtt, hármasban ülünk le először. Az első beszélgetés(ek) után kialakítunk egy ütemtervet a találkozóinkra nézve. Az ügy jellegétől és a vitában érintett felek hozzáállásától függően megbeszéljük, hogy hány találkozót tartunk külön-külön a felekkel, de akár el is lehet kezdeni a mediációt a felek együttes jelenlétében is. A mediáció folyamat a legtöbb esetben 1-4 hónap közötti folyamat.

Egyezség létrehozása

A felek bemutatják a problémát a saját nézőpontjukból. Majd egy vezetett megbeszélés folyamán megismerik egymás álláspontját tisztán és érthetően. A vitavezetésnek köszönhetően érdemi kommunikációt folytatnak egymással. A mediátor érdemben nem vesz részt a vita megoldásában, hiszen a konfliktus az ügyfeleké, ők maguk ismerik a legjobban a helyzetet, így ők fogják tudni kialakítani a mindkét fél számára elfogadható megoldást is – egy új, más minőségben.

Mediációs megállapodás

A mediációs megállapodás egy dokumentum, mely tartalmazza a vita megoldásának és lezárásának részleteit. Továbbá mindazt, amiben a felek a közös ügyük kapcsán megállapodnak. A felek aláírásukkal elismerik azt, hogy a megállapodással egyetértenek és annak tartalmát magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Ez egy magánszerződés, mely nem zárja ki a feleknek azon jogát, hogy a jövőben bírósághoz forduljanak. A dokumentum felhasználható a bíróságon, mint a felek közötti egyezség, ami nagyban meggyorsítja a hivatalos eljárást.

Legfrissebb blogbejegyzéseim

További bejegyzések az alábbi témákban