Válási mediáció

„A válásommal a jövőmet, az új életemet alapozom meg – és szeretném, hogy ez nyugodt és békés legyen.”

(egy válási mediáción részt vett ügyfél)

A válási mediáció a házasság felbontása esetén alkalmazható. Ezzel a módszerrel a válás viszonylag rövid idő alatt lebonyolítható. A válási mediáció lényegi és egyben záró eleme a mediációs megállapodás, mely egy mindkét fél által elfogadható megállapodás a szükséges kérdésekről. A mediáció a váláshoz kapcsolódóan, de a bontópertől függetlenül egyéb kérdések tisztázása – vagyonjogi kérdések, a gyermekkel való kapcsolattartás, tartásdíj kérdéskörében a későbbiekben felmerülő viták békés rendezése – is alkalmas.

A válási mediáció során a felek egy más minőségben, tiszta és egyenrangú kommunikációval tárgyalnak egymással, melynek eredményeképpen tisztábban látják a saját helyzetüket és reálisabb módon tudnak dönteni életükről, kapcsolatukról, jövőjükről.

Nyugodt válásod az új életed alapja

A mediátor viszonylag rövid, behatárolható időn belül áttekinti a pár mindkét tagjával – először külön-külön, majd együttesen -, a válás kérdéskörét. Majd együttesen kidolgoznak egy olyan mediációs megállapodást, mely mindkét fél által elfogadható, a jövőre nézve élhető. Ez az irat beadható a bíróságra – akár már a keresetlevéllel együtt, akár az első tárgyaláson bemutatva -, és nagyban elősegíti és gyorsítja a válás folyamatát.

A mediátor feladata a válási mediáció során az egyezség létrehozása – legalább is ennek megkísérlése. Válási mediáció esetén végig veszem a felekkel azokat a pontokat, melyeket a Polgári Törvénykönyv a házasság felbontása esetére meghatároz. Ezek lefedik mindazokat a területeket, ahol a felek még szükségszerűen kapcsolatban fognak maradni egymással. Ilyen például a szülői felügyeleti jog, gyermek lakhelye a válás után, gyermek tartásdíjának összege.

Kiemelt szolgáltatásaim válási mediációban

„Se Veled, se Nélküled” kiemelt szolgáltatás:

Gondolkozik a váláson, de nem biztos benne, hogy ez a szükséges következő lépés? Ezzel a kérdéssel legalább annyian keresnek meg, mint azok, akik teljes eltökéltséggel indulnak el a válás felé. Vannak, akik együtt jönnek el „felderíteni a terepet”, míg mások egyénileg keresnek fel ezzel a kérdéssel. Kettesben vagy hármasban átbeszéljük a válás menetét, majd Önök eldöntik, hogy hogyan tovább.

 

„Állóháború” kiemelt szolgáltatás

Hetek, hónapok óta nincsen érdemi kommunikáció Önök között? A válás tényét ugyan eldöntötték, de ez az egyetlen, amiben egyetértenek? Ezen kívül képtelenek érdemben kommunikálni? A mediáció éppen ezekre a helyzetekre van kitalálva. Önökkel külön-külön kezdjük a munkát, melynek eredményeképpen megkíséreljük a közös megállapodás kidolgozását. De ez az Önök jelenlegi helyzetében egy következő lépés. Az első lépés az, hogy velem kommunikálnak és nem egymással.

 

„Jöttünk, válnánk, aláírnánk” kiemelt szolgáltatás:

A mediációs megállapodás tartalmazza mindazt, amiben a felek megegyeznek a házasság felbontásával, illetve a külön jövővel kapcsolatosan. Amennyiben Önök ezeket már egymás között megbeszélték és a mediációs folyamat arra korlátozódik, hogy megállapodásukat rögzítsék, akkor egy rövidebb folyamat keretében – egy vagy két, blokkosított alkalom – erre is lehetőség van. Az így létrejövő mediációs megállapodást felhasználva sokkal rövidebb idő alatt zajlik le a bíróságon a házasság felbontása.

További szolgáltatásaim

Válási mediáció

Mediáció a párkapcsolatban

Egyéni konfliktuskezelés

Mediáció a családban, kamasz mediáció

Mediáció az iskolában

Mediáció a munkahelyen

Mediáció öröklési ügyekben

Mediáció ingatlan ügyekben