Mediáció a munkahelyen

„Az igazán komoly problémákat nem tudjuk megoldani azon a szinten, ahol létrehoztuk őket.”

Einstein

Egy konfliktus megoldásának kulcseleme, hogy az adott vitás helyzet milyen közegben van jelen. Ezt beazonosítani és a mediáció folyamatában mindvégig szem előtt tartani az egyik alapmomentum. Hiszen ez meghatározza azokat a irányvonalakat, melyek mentén az adott konfliktusban a közös megegyezés kialakítható. A munkahelyi konfliktus ugyanúgy emberek között lévő érdekellentét – akárcsak egy családi vita – és a megoldást itt is a mediáció klasszikus eszköztára nyújtja. Ám a vitában érintett feleket mégis egészen más szálak fűzik egymáshoz.

A munkahelyi konfliktus megjelenhet egyetlen problémás szituációban, a cég életében egy jellemzően visszatérő időszakban, egy munkafolyamat jók körülhatárolható részletében. Vagy testet ölthet két vagy három kollega vagy csoport között.

Felelősség, nézőpontváltás, változás – ezen múlik a kapcsolatod

A munkahelyi konfliktus hátterében álló okok igen szerteágazók. A konfliktus megjelenési formája – a munkahely – ugyan egy adott, viszonylag egyszerű paraméter. De a konfliktusok valódi gyökerei igen különbözőek lehet. Egy negatív helyzet, egy állandó feszült viszony egy vagy több kollega között nem csak munka minőségére hat negatívan, hanem alapvetően befolyásolhatja az érintettek munkahelyen kívüli hangulatát is. A háttérben állhatnak, olyan, a munkát közvetlenül nem érintő területek, mint például család, hobbi vagy a munkához szorosan nem kapcsolódó, de a személyiséget mégis meghatározó jellemzők.

Ha nem akar évekig ezzel a problémával foglalkozni, nem akar látszatmegoldásokat, ami néhány hét, néhány hónap alatt ugyanúgy konfliktust generál, akkor érdemes az időt és energiát rászánva valóban megoldani a helyzetet.

Kiemelt szolgáltatásaim munkahelyi mediációban

„Ki a főnök?” kiemelt szolgáltatás

Egy konkrét konfliktushelyzet megoldása, egy vita szakmai vezetéssel történő feldolgozása megkönnyíti, tovább lendíti a munkahelyi közeget. Kollegák közötti személyes nézeteltérés vagy a munkához, illetve a munkahelyhez köthető konfliktus mediációval történő megoldás hatékonyabbá teszi a munkát és pozitívabbá a munkahelyi légkört. A mediáció helyszíne az esettől, továbbá a megoldásra szánt találkozások alkalmától függően a céges közeg vagy az én irodám.

 

Szervezeti mediáció, mint kímélet szolgáltatás

Meghatározott időközökben (kéthetenként vagy havonta egy nap) mediátori jelenlét az Ön cégénél. Ez alkalmat nyújt az akut helyzetek rendszeres vizsgálatára, mélyebb betekintést enged a céges közegbe, melynek eredményeképpen hathatós megoldások születnek és nem pusztán elodázza felszínes látszatmegoldásokkal a valódi megoldást.

További szolgáltatásaim

Válási mediáció

Mediáció a párkapcsolatban

Egyéni konfliktuskezelés

Mediáció a családban, kamasz mediáció

Mediáció az iskolában

Mediáció a munkahelyen

Mediáció öröklési ügyekben

Mediáció ingatlan ügyekben