Jogi nyilatkozat

Ez a honlap dr. Szilvássy Rita mediátor tulajdona. A honlapot dr. Szilvássy Rita (továbbiakban: Fenntartó) egyéni vállalkozó tartja fenn és működteti.

A honlapon szereplő tartalmak, információk nem minősülnek tanácsadásnak, kizárólag tájékoztató jellegűek.

A Fenntartó kizárja a felelősséget bármilyen nemű, a holnap használatával, illetve jelen honlapról szerzett információ felhasználásával összefüggésben keletezett, illetve ezzel kapcsolatos károkért.

A honlapon található linkek, melyek további weboldalakra vezetnek nem minősülnek jelen honlap tartalmának, ezek kizárólag tájékoztató jellegűek, semmiféle kötelezettséget továbbá felelősséget nem keletkeztetnek a Fenntartó irányába.

Az info@lehetjobb.hu mail címre történő üzenetküldés nem keletkeztet semmilyen jellegű válaszadásai-, szerződéses-, megbízási-, vagy egyéb jellegű kötelezettséget a Fenntartó irányába.

A honlapon nem szerepel ügyfél személyes adata. Amennyiben az info@lehetjobb.hu mail címre személyes adatot küld (pl.: név, telefonszám, e-mail cím) ezt a Fenntartó jogosult kezelni és archiválni. Írásbeli megállapodás vagy szerződés hiányában a Fenntartó nem köteles a fent megadott e-mail címre érkező adatot bizalmasan kezelni. A Fenntartó minden jogszabályi és etikai előírást megtesz a személyes adatok biztonságos kezelési érdekében. Az adatszolgáltatás önkéntes.

A honlap teljes tartalma, beleértve a képeket, a szöveget, a logot, grafikát dr. Szilvássy Rita mediátor tulajdonát képezi, és a szellemi alkotásokra vonatkozó polgári- és büntetőjogi védelemben részesül. Ezek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

Minden jog fenntartva.