dr. Szilvássy Rita

Párbaj helyett
PÁRBESZÉD

Legfrissebb blogbejegyzésem:

Közös vagy azonos a cél? 

Mi a mediáció?

A mediáció egy alternatív konfliktusmegoldó eszköz. 

Hatékonyan alkalmazható a házasság fennállása alatt felmerülő konfliktusok tisztázásában, továbbá a házasság felbontása esetén, a válás viszonylag rövid idő alatt történő, mindkét fél által elfogadható megállapodással történő lezárása esetén is. A válás után, például vagyonjogi kérdések tisztázása során, vagy a gyermekkel való kapcsolattartás, tartásdíj kérdéskörében felmerülő viták békés rendezésére is alkalmas.

A mediátor viszonylag rövid, behatárolható időn belül - először külön-külön, majd együttesen - áttekinti a konfliktust. A mediátor vitavezetőként segít a feleknek, hogy kidolgoznak egy olyan megállapodást - ezt mediációs megállapodásnak nevezzük -, mely mindkét fél által elfogadható.

A Polgári Törvénykönyv Családjogi fejezete tartalmazza a házasság felbontása esetén a közvetítő – vagyis a mediátor - igénybevételének lehetőségét. 

A mediáció folyamata alatt született megállapodás közös megegyezésen alapul és a dokumentum ügyvédi hitelesítését követően ez az irat beadható a bíróságra, ahol a válást ennek tartalma szerint mondja ki a bíró. 

A mediáció folyamatában, a szakember által vezetett beszélgetésben érdemi kommunikációt folytatva, egymás szempontjait meghallgatva és figyelembe véve közösen állapodnak meg a felek abban, hogy miképpen zárják le a konfliktusukat - válás esetén a házasságukat - és megállapodnak a jövőbeni kapcsolattartás legminimálisabb, a törvény által előírt pontjaiban.

I25dLvzKrwI

A probléma

Amikor kifulladt a közös lendület és csak a különválás tűnik megoldásnak...

Amikor minden szóváltás csak végtelen konfliktusforrás...

Amikor hónapok vagy évek óta nincs érdemi kommunikáció...

Amikor elveszett a közös nevező...

Amikor nem látszik az együttműködés további élhető formáját...

 

...akkor bizony nem könnyű. Ilyenkor nyújt segítséget a mediáció.

Kapcsolataink karbantartása figyelmet, időt, energiát igényelnek.

Semmi nem működik csak úgy, magától.

Mindannyiunk életében vannak elakadások. Ezek segítenek újabb irányok és lehetőségek felkutatásában. 

A mediáció számos, sőt, egyre több területen alkalmazott módszer. A mediáció a vitarendezés békés, mindkét fél számára elfogadható, és a jövőben fenntartható megoldás kialakítására törekszik. Számomra a mediáció még ezen is túlmutat: kommunikációs stílus, szemléletmód.

A megoldás

Kapcsolatfelvétel

A pár megkeresi a mediátort - ez legtöbbször közös döntés alapján történik - és felkérik őt a közös munkára.

Az első találkozás alkalmával személyesen is megismerkedünk egymással, hiszen közös munkánk alapja a bizalom lesz. Az első találkozás alkalmával megvizsgáljuk, hogy mediálható-e az eset – anélkül, hogy érdemben belemennénk a probléma feltárásába és elemzésébe.

Amennyiben válási mediációt szeretne a pár, akkor átbeszéljük a válás menetét, illetve elmondom, hogy melyek azok a pontok, melyeket a közös megegyezésbe, vagyis a mediációs megállapodásba foglalva közös álláspont kialakítása szükséges.

mediáció, közvetítés, válás, közös megegyezés

mediáció válás közös megegyezés közvetítés

Probléma feltárás

A kezdeti időszakban, az első 2-3 alkalommal külön-külön beszélgetek a pár tagjaival.

A felek bemutatják a problémát a saját nézőpontjukból és a négyszemközt zajló beszélgetések folyamán feloldjuk a helyzettel kapcsolatos feszültséget, ezáltal megkönnyebbülnek. 

Sokszor már az is nagyon sokat segít, hogy elmondják a bennük lévő érzéseket és gondolatokat, maguk előtt is összefoglalják, szavakba öntik a kialakult helyzettel kapcsolatos véleményüket.

Válási mediáció esetén végig veszem a felekkel azokat a pontokat, melyeket a bíró is megkérdezne - a házasság megromlásának okai, lehetőség a házasság helyrehozatalára -, illetve azokat a pontokat, melyeket a törvény szerint válás esetén rögzíteni kell – ezek lefedik azt, hogy a válás után hogyan képzelik el a felek a jövőt.

Megállapodás keresés

A négyszemközt történt beszélgetések után a pár tagjai együtt jönnek el hozzám, és együttesen áttekintjük a szükséges pontokat.

A felek egy vezetett megbeszélés folyamán, egymás (és a saját) álláspotjait tisztán látva, érdemi kommunikációt folytatva megalkotják a tervet a konfliktusuk megoldására és a jövőjükre vonatkozóan.

Válási mediáció esetén immáron közösen beszéljük végig a törvény által előírt pontokat, melyeket a mediáció megállapodásba írásba is foglalunk.

mediáció, közvetítés, megegyezés, válás

mediáció, megegyezés aláírása, válás, közvetítés

Lezárás

A közös munka egy mediációs megállapodással zárul, melynek közösen megfogalmazott tartalmát mindkét fél aláírásával elismeri.

A mediációs megállapodás tartalmazza azokat a konrétumokat, melyket a törvény előírásának megfelelőel válás esetén tisztázni kell, például szülői felügyeleti jog, gyermek lakhelye a válás után, gyermek tartásdíjának összege.

Ezt a dokumentumot fogja a válófélben lévő pár a bíróságon felhasználni.